Isarel – quê hương của nhiều hệ thống tưới tiên tiến trên thế giới. Sự khắc nghiệt đã làm cho “đất nước hoang mạc” này tạo nên những phép màu kì diệu, trở thành một trong những nước có nền khoa học nông nghiệp tiên tiến bậc nhất thế giới. Những cánh đồng ở đây cũng có thể xem là những “tuyệt tác” bởi chúng thật sự rất đẹp. Nhận thấy lời ích lớn lớn lao và kết quả mang lại, các nhà nghiên cứu và người dân Việt Nam đã học hỏi và áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt này cho nền nông nghiệp nước nhà với những vật liệu hoàn toàn địa phương và đã đạt được những thành công bước đầu.

  • Giảm chi phí xăng dầu, điện cho tưới tiêu.
  • Giảm đáng kể lượng nước tưới.
  • Giảm công sức và thời gian vận chuyển nước.
  • Và rất nhiều lợi ích mà hệ thống này mang lại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *